Àrees d’emergència PaP al Penedès i Garraf

El PaP però, no sempre pot respondre a les necessitats puntuals de la població i és per això que els municipis acostumen a disposar d’àrees d’emergència que disposen d’una bateria de contenidors per totes les fraccions dels residus municipals. Amb la suma d’aquestes mesures els municipis poden incrementar la recollida selectiva en diferents fraccions i avançar cap a una millor sostenibilitat, afavorint la separació dels diferents tipus de residus: matèria orgànica, rebuig, cartó, paper, vidre, oli usat, etc.
Normalment aquestes àrees s’ubiquen estratègicament als voltants del municipi o fins i tot integrades amb la deixalleria.

Les àrees d’emergència d’Alquienvas Group són una zona per dipositar els residus tancada per 4 parets i una teulada. Poden tenir una porta abatible o corredissa. Les parets són de plàstic reciclat amb una separació de 2 cm entre elles, d’aquesta manera es potencia la sostenibilitat de l’equipament. La teulada està formada per 4 biguetes de xapa galvanitzada i panels Sandwich.

Aquestes casetes tenen la possibilitat d’incorporar plaques solars i bateries per ser autosuficients en quant a la il·luminació, apertura, control d’accés i enviament de les dades. Disposen d’un sistema d’accés format per un lector i identificació biomètric, control d’accés mitjançant tecnologia RFID i enviament de dades a qualsevol aplicatiu. També poden incorporar-se càmeres de control per evitar mals usos.
11 d’aquestes àrees es poden veure en municipis del Penedès i Garraf.

US DE GALLETAS ( cookies )

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de dichas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, clique el enlace para mayor información. AVISO LEGAL ACEPTAR

Aviso de cookies